onsdag 19. november 2008

mandag 15. september 2008

Nobeltalen til Al Gore

Al Gore's disposisjon i talen er lagt opp slik at det har en litt kort innledning hvor han takker for prisen på en høflig måte og forteller kort hva arbeidet hans har gått ut på. Videre har han en ganske grei hoveddel hvor han forteller om hva som skjer med jorda, hvordan den globale oppvarmingen påvirker jordkloden vår, og hvordan verden kommer til å se ut dersom vi fortsetter slik som vi gjør nå. Deretter avslutter han med en lang avslutning hvor han forklarer hvordan vi mennesker kan takle denne klimakrisen, hvordan vi kan hindre at disse klimakatastofene ikke blir så brutale og dermed mindre merkbare. Jeg føler selv at nesten halve talen er en avslutning om hvor han forklarer nettopp dette, mens hoveddelen er liten, dette er sansynligvis fordi personen som har brakt ham opp foran forsamlingen har presantert ham allerede og dermed trenger han ikke å gjenta det alle har hørt fra før av.
Retoriske grep som Al Gore bruker:
Exemplum: Etter å ha utført 10.000 ligninger for hånd, beregnet Svante Arrhenius at jordklodens gjennomsnittstemperatur ville øke med mange grader dersom vi doblet CO2-mengden i atmosfæren.
Simile/Parallellisme: Det var aldri vår mening at vi skulle forårsake slike ødeleggelser, akkurat som det aldri var Alfred Nobels mening at dynamitten skulle brukes til krigføring
Indignatio: Vi har sett store byer i Nord-Amerika, Sør-Amerika, Asia og Australia nærmest gå tomme for vann på grunn av massiv tørke og smeltende isbreer.
Direkte henvendelse: «Deres majesteter, Deres Kongelige Høyheter, ærede medlemmer av Den Norske Nobelkomité, eksellenser, mine damer og herrer.
Omskriving: Av og til og uten forvarsel dukker det opp et gjenferd fra fremtiden som gir oss et verdifullt og smertefullt innblikk i hva som kan komme til å skje.
Symbol: Som et resultat av dette har jordkloden fått feber, og feberen er i ferd med å stige.
Iterrogatio: Kraften til å handle eksisterer, det eneste spørsmålet som gjenstår, er dette: Har vi vilje nok til å handle besluttsomt og i tide?
Metonymien: Så i dag har vi dumpet ytterligere 70 millioner tonn forurensning som fører til global oppvarming ut i det sjokkerende tynne laget av atmosfæren som ligger rundt kloden vår, som om den var en åpen kloakk.
Khreia: Jeg vil avslutte på samme måte som jeg startet, med en bønn om at de som hører disse ordene vil si: «Vi tjener et formål. Vi er mange. Men for dette formålet skal vi reise oss og handle sammen - som om vi var én.»

fredag 29. august 2008

Kommentar til Radiodokumentar

Halla... Jeg har nå nettopp hørt en radiodokumentar fra Lindøy. Den handler om flere barn som er lagt inn på et psykriatisk institut pga. deres uvanlig "farlige oppførsel". Man får vite hvordan de syv ungdommene på øya lever, hva de voksne passer på og hvordan de får penger til det de vil kjøpe. Flere av ungdommene er voldelige og de voksne må gripe daglig inn i konfrontasjoener. Men grunnen til at alle ungdommene er der, er at de ikke klarer å oppføre seg hjemme og de kommer ikke hjem før oppførselen blir bedre, skjer ikke dette blir de som oftest sendt til en annen institusjon. De savner alle hjemmene sine og den ene av ungdommene forteller at han bare får reise hjem annenhver helg og hver tirsdag, dette blir 10 dager i måneden.

Jeg synes at dette er en bra måte å gjøre "urolige" unger bedre. For slik som man hører at de har oppført seg hjemme ved å være voldelige kan det virke som foreldrene ikke klarer å ha dem der selv om de savner dem. samtidig er dette også en måte å få inn læring slik at barna går en slags skolegang hvor det lærer de mest viktigste tingene. Jeg tviler på at disse ungene får en topp jobb og derfor holder denne undervisningen i masse vis. Samtidig bor barna sammen med andre problembarn som de kan ta seg lære av. Han ene i radiodokumentaren froteller hvordan han ser de andre barna oppfører seg, og forteller videre at dette er noe han ser på som teit fordi han har klart å venne det av seg. Gjennom å oppføre seg pent får de mer penger på slutten av uka sier han. Alt i alt synes jeg dette er et bra tiltak for å bedre oppførselen til problembarna.