fredag 29. august 2008

Kommentar til Radiodokumentar

Halla... Jeg har nå nettopp hørt en radiodokumentar fra Lindøy. Den handler om flere barn som er lagt inn på et psykriatisk institut pga. deres uvanlig "farlige oppførsel". Man får vite hvordan de syv ungdommene på øya lever, hva de voksne passer på og hvordan de får penger til det de vil kjøpe. Flere av ungdommene er voldelige og de voksne må gripe daglig inn i konfrontasjoener. Men grunnen til at alle ungdommene er der, er at de ikke klarer å oppføre seg hjemme og de kommer ikke hjem før oppførselen blir bedre, skjer ikke dette blir de som oftest sendt til en annen institusjon. De savner alle hjemmene sine og den ene av ungdommene forteller at han bare får reise hjem annenhver helg og hver tirsdag, dette blir 10 dager i måneden.

Jeg synes at dette er en bra måte å gjøre "urolige" unger bedre. For slik som man hører at de har oppført seg hjemme ved å være voldelige kan det virke som foreldrene ikke klarer å ha dem der selv om de savner dem. samtidig er dette også en måte å få inn læring slik at barna går en slags skolegang hvor det lærer de mest viktigste tingene. Jeg tviler på at disse ungene får en topp jobb og derfor holder denne undervisningen i masse vis. Samtidig bor barna sammen med andre problembarn som de kan ta seg lære av. Han ene i radiodokumentaren froteller hvordan han ser de andre barna oppfører seg, og forteller videre at dette er noe han ser på som teit fordi han har klart å venne det av seg. Gjennom å oppføre seg pent får de mer penger på slutten av uka sier han. Alt i alt synes jeg dette er et bra tiltak for å bedre oppførselen til problembarna.