mandag 15. september 2008

Nobeltalen til Al Gore

Al Gore's disposisjon i talen er lagt opp slik at det har en litt kort innledning hvor han takker for prisen på en høflig måte og forteller kort hva arbeidet hans har gått ut på. Videre har han en ganske grei hoveddel hvor han forteller om hva som skjer med jorda, hvordan den globale oppvarmingen påvirker jordkloden vår, og hvordan verden kommer til å se ut dersom vi fortsetter slik som vi gjør nå. Deretter avslutter han med en lang avslutning hvor han forklarer hvordan vi mennesker kan takle denne klimakrisen, hvordan vi kan hindre at disse klimakatastofene ikke blir så brutale og dermed mindre merkbare. Jeg føler selv at nesten halve talen er en avslutning om hvor han forklarer nettopp dette, mens hoveddelen er liten, dette er sansynligvis fordi personen som har brakt ham opp foran forsamlingen har presantert ham allerede og dermed trenger han ikke å gjenta det alle har hørt fra før av.
Retoriske grep som Al Gore bruker:
Exemplum: Etter å ha utført 10.000 ligninger for hånd, beregnet Svante Arrhenius at jordklodens gjennomsnittstemperatur ville øke med mange grader dersom vi doblet CO2-mengden i atmosfæren.
Simile/Parallellisme: Det var aldri vår mening at vi skulle forårsake slike ødeleggelser, akkurat som det aldri var Alfred Nobels mening at dynamitten skulle brukes til krigføring
Indignatio: Vi har sett store byer i Nord-Amerika, Sør-Amerika, Asia og Australia nærmest gå tomme for vann på grunn av massiv tørke og smeltende isbreer.
Direkte henvendelse: «Deres majesteter, Deres Kongelige Høyheter, ærede medlemmer av Den Norske Nobelkomité, eksellenser, mine damer og herrer.
Omskriving: Av og til og uten forvarsel dukker det opp et gjenferd fra fremtiden som gir oss et verdifullt og smertefullt innblikk i hva som kan komme til å skje.
Symbol: Som et resultat av dette har jordkloden fått feber, og feberen er i ferd med å stige.
Iterrogatio: Kraften til å handle eksisterer, det eneste spørsmålet som gjenstår, er dette: Har vi vilje nok til å handle besluttsomt og i tide?
Metonymien: Så i dag har vi dumpet ytterligere 70 millioner tonn forurensning som fører til global oppvarming ut i det sjokkerende tynne laget av atmosfæren som ligger rundt kloden vår, som om den var en åpen kloakk.
Khreia: Jeg vil avslutte på samme måte som jeg startet, med en bønn om at de som hører disse ordene vil si: «Vi tjener et formål. Vi er mange. Men for dette formålet skal vi reise oss og handle sammen - som om vi var én.»